Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Andrychowie

Msze Święte

  • w niedzielę: 6:30, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00
    (Lipiec i Sierpień: 6:30, 8:30, 10:00, 11:30, 20:00)
  • w święta zniesione: 6:30, 8:30, 16:30, 18:00
  • w tygodniu: 6:30, 7:00, 18:00
    (Adwent: 6:30, 18:00; Lipiec i Sierpień: 6:30, 18:00)

więcej informacji…

HISTORIA PARAFII ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ANDRYCHOWIE

Powstanie Parafii św. Stanisława B. i M. w Andrychowie wiąże się z intensywną rozbudową osiedla w latach siedemdziesiątych w tym mieście dla coraz liczniejszej grupy mieszkańców. Przybywali oni z okolicznych wsi i nie tylko, zaspokajając potrzeby kadrowe prężnie rozwijającego się przemysłu włókienniczego i motoryzacyjnego. Na rosnącą populację miasta i jej potrzeby zwrócił uwagę ówczesny Metropolita Krakowski, ks. Kard. Karol Wojtyła postanowił więc utworzyć nowy ośrodek duszpasterski na tym terenie.

Już w czerwcu 1976 roku w rozmowie z ks. Andrzejem Waksmańskim, wikariuszem Parafii św. Macieja Apostoła w Andrychowie, przekazał mu misję tworzenia i budowy kościoła. Wspólnie ustalili, że patronem będzie św. Stanisław B. i M. Organizowanie pracy duszpasterskiej rozpoczęto od przygotowania salek katechetycznych, w których można było podjąć katechizację dzieci i młodzieży. Dzięki prywatnym osobom, które udostępniły własne mieszkania na ten cel, udało się przezwyciężyć trudności lokalizacyjne. Osoby te doznały wiele represji od władz miejscowych jak i wojewódzkich. Nie zniechęciło to mieszkańców osiedla, którzy wykazując dużą determinację wielokrotnie w delegacjach udawali się do władz wojewódzkich, usilnie starając się o uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła. Obecny wówczas Metropolita Krakowski, ks. Kard. Franciszek Macharski, utożsamiając się z dążeniami wiernych, oficjalnie powołał wikariusza Parafii św. Macieja Apostoła w Andrychowie ks. Andrzeja Waksmańskiego do pracy na terenie osiedla. Jednak do chwili zbudowania kościoła potrzebne było miejsce tymczasowe na sprawowanie liturgii. Do tego celu przystosowano prywatny dom przy ulicy Starowiejskiej 24, tworząc z niego kaplicę. W ten sposób zewnętrznym znakiem nowo powstałego ośrodka duszpasterskiego były odprawiane Msze święte oraz nabożeństwa, na których licznie gromadziła się ludność osiedla. Do dziś dom ten służy społeczności parafialnej, gdyż mieszkają w nim i pracują Siostry za Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.

Trwały prace projektowe. Projekt kościoła wykonany został przez architekta prof. inż. Leopolda Taraszkiewicza z Politechniki Gdańskiej, a prace konstrukcyjne wykonał prof. inż. Józef Sowiński z tej samej uczelni. Kościół został zaprojektowany na planie kwadratu o wymiarach 37,80 x 37,80. Wysokość kościoła ponad teren poziomu ziemi to 40 metrów, powierzchnia zabudowy – 1370 m2, powierzchnia użytkowa – 2250 m2, kubatura -22 050 m3. Konstrukcja kościoła żelbetonowa, dwupoziomowa, ściany z cegły pełnej.

Jednocześnie parafianie wraz ze swym duszpasterzem, ks. Andrzejem Waksmańskim w dalszym ciągu z uporem kontynuowali starania o uzyskanie zezwolenia na budowę kościoła u władz wojewódzkich w Bielsku-Białej. Owocem wieloletnich starań była, jakże upragniona zgoda na budowę, którą otrzymali w 1981r. Natychmiast zabrano się do pracy i już 4 września 1981 r. ks. Kard. Franciszek Macharski dokonał poświęcenia Krzyża i placu budowy nowej świątyni. Wówczas to Metropolita Krakowski określił ten nowo budujący się kościół mianem Pierwszego Diecezjalnego Votum Wdzięczności Panu Bogu za ocalenie życia Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu św. Piotra 13 maja 1981 r. tak pamiętnego dla nas Polaków. Silnymi bodźcami do dalszej pracy były: dzień 30 maja 1982 r. kiedy to została erygowana Parafia św. Stanisława oraz dzień 23 października 1982 r. kiedy Metropolita Krakowski ks. Kard. Franciszek Macharski dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego z Bazyliki św. Piotra w Rzymie i katedry na Wawelu. Rozpoczął się okres bardzo ciężkiej i jakże ofiarnej pracy mieszkańców osiedla. Budowanie odbywało się w tzw. systemie gospodarczym, czyli tylko większe i wymagające prace były wykonywane przez firmy budowlane, natomiast wszystko co tylko możliwe wykonane zostało w ramach własnych możliwości przez parafian i innych życzliwych osób. Dzięki nieocenionej pomocy ks. Kard. Franciszka Macharskiego wysiłek ukoronowany został poświęceniem tejże świątyni. Dokonał tego sam ks. Kardynał w pamiętną niedzielę 22 grudnia 1985 roku. Nieprzerwanie trwały prace przy jej wykończeniu, budowie salek katechetycznych i plebanii którymi kierował w dalszym ciągu ks. Prałat Andrzej Waksmański, W dniu 26 września 1986 r. ks. Biskup Julian Groblicki w trakcie wizytowania Parafii uroczyście poświęcił dzwony (Maryja, Stanisław i Jan Paweł II) i przekazał Parafii relikwie jej Patrona - św. Stanisława B. i M. W sierpniu 1987 roku z naszej Parafii wyruszyła I Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę i tradycja ta trwa do dziś.

Po przeniesieniu w 1991 roku ks. Andrzeja Waksmańskiego do nowej parafii, ks. Kardynał powołał na jego miejsce ks. Mariana Tobołę, z Krakow-skiego Seminarium Duchownego, gdzie pełnił posługę Ojca Duchownego. Kontynuując dzieło poprzednika rozpoczął on wyposażać kościół w nowe ławki. Z jego inicjatywy 3 września 1993 roku ukazał się pierwszy numer gazetki parafialnej „Okruch Chleba”. Szczególną troską ks. Mariana był duchowy rozwój Parafii. Niestety, bardzo poważna choroba i długi pobyt w szpitalu uniemożliwił mu dalsze prowadzenie prac.

Decyzją ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej na miejsce ks. Mariana został powołany ks. Józef Jania, który podjął rozpoczęte wcześniej dzieło. Dzięki wielkiej ofiarności parafian udało się ukończyć urządzenie wnętrza kościoła. Cały wystrój zaprojektowała i wykonała artystka rzeźbiarz mgr Bogusława Drwal z Tarnowa. Wyposażono kościół w nowe tabernakulum, chrzcielnicę oraz marmurowe ołtarze. W głównym ołtarzu znajduje się mozaika, w której centralne miejsce zajmuje rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego. Nieco niżej umieszczono postacie świętych biskupów: Wojciecha i Stanisława oraz świętych patronów naszej Diecezji: Maksymiliana i Jana Sarkandra. Kościół zdobią również ołtarze boczne: ołtarz Pana Jezusa Miłosiernego z obrazem „Jezu Ufam Tobie” oraz ołtarz Matki Bożej zawierający tryptyk: Matka Boża Nieustającej Pomocy, Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny oraz Narodzenie Pana Jezusa. Świątynia została także wyposażona w boazerie, ławki, nowe konfesjonały oraz Drogę Krzyżową. Świątynia wzbogaciła się miedzy innymi w nowe organy elektroniczne, piszczałkową atrapę zdobiąca chór. Wykonano również marmurowe lamperie na kolumnach wieńczących strop świątyni oraz ścianach wewnętrznych kościoła. Nasz kościół został także otoczony pięknym ogrodzeniem i kutymi bramami wejściowymi. W 1996 roku nasza świątynia uroczyście przyjęła relikwie św. Siostry Faustyny. W ten sposób wyposażony kościół był przygotowany do konsekracji. Aktu tego w dniu 8 maja 1998 roku dokonał ks. bp. Tadeusz Rakoczy w obecności pierwszego Proboszcza ks. Andrzeja Waksmańskiego, kapłanów z dekanatu andrychowskiego i pochodzących z Parafii, a także licznie zgromadzonych parafian. W tym samym roku w dniach 3-4 października przeżywaliśmy uroczystość nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej w Kopii Cudownego Obrazu. Ponieważ było to równocześnie zakończenie Peregrynacji w naszej Diecezji, brali w niej udział liczni przedstawiciele Episkopatu Polski na czele z ks. Kardynałem Franciszkiem Macharskim Metropolitą Krakowskim, nuncjuszem Apostolskim Arcybiskupem Józefem Kowalczykiem i Biskupami Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W 2009 roku wystrój naszej świątyni został wzbogacony o efektowne witraże, dzięki którym atmosfera wnętrza bardziej sprzyja skupieniu.

Po przejściu na emeryturę ks. Prałata Józefa Jani do naszej Parafii przybył pełnić posługę proboszcza ks. Kanonik Jan Figura. Na początku pasterzowania zwrócił się do Metropolity Krakowskiego ks. Kardynała Stanisława Dziwisza z prośbą o przekazanie do naszego kościoła relikwii, bł. wtedy Jana Pawła II. Uroczyste wprowadzenie relikwii odbyło się w dniu 18.12.2011 roku z udziałem ks. biskupa Piotra Gregera, poprzednich proboszczów i wielu księży, którzy wcześniej pracowali w naszej Parafii. Od tego czasu decyzją ks. Biskupa Ordynariusza corocznie 22 października we wspomnienie już dziś św. Jana Pawła II obchodzimy odpust. I tak zrządzeniem Opatrzności Ten, który zainicjował powstanie naszej wspólnoty parafialnej stał się jej świętym Patronem. Zważywszy na fakt, iż kościół nasz budowany był w czasach permanentnego braku materiałów budowlanych, a także ich często niskiej jakości, pojawiła się potrzeba remontu. Pierwsza i nieodzowna sprawa, to wymiana fasady okiennej, co wiązało się z poniesieniem dużych nakładów finansowych. Dla poprawy warunków w jakich odbywa się sakrament pokuty zakupione zostały cztery konfesjonały szafowe. Zapewniają one intymne warunki, w których penitent i kapłan mogą bez przeszkód zewnętrznych prowadzić rozmowę. Następnie odrestaurowana została posadzka wewnątrz świątyni. Pomimo tych wydatków, dzięki ofiarności i zaangażowania parafian wkrótce ks. Proboszcz mógł rozpocząć także wymianę nawierzchni wokół kościoła tak, by zdobiła otoczenie świątyni, ale przede wszystkim zapewniała bezpieczeństwo użytkowników. Wtedy też powstała pochylnia dla osób niepełnosprawnych oraz zainstalowano profesjonalne oświetlenie wokół kościoła i plebanii. W dniach 11-12 lutego 2016 roku przeżywaliśmy rozpoczęcie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II z udziałem ks. Biskupa Romana Pindla. Był to czas, kiedy każda rodzina, każdy wierny, mógł gościć w swoim mieszkaniu Jezusa Miłosiernego w kopii cudownego obrazu z Łagiewnik i Jemu powierzać najskrytsze tajemnice swego serca uwielbiając Jego miłosierdzie. W tym samym roku przeżywaliśmy niezwykły czas, kiedy to gościliśmy w naszej Parafii młodzież z Holandii przybyłą do Polski w celu uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży. Grupa licząca 102 osoby znalazła miejsce u trzydziestu rodzin zapewniających im opiekę przez tydzień poprzedzający rozpoczęcie spotkania z Papieżem w Krakowie. W lutym 2017 roku do naszego kościoła uroczyście została wprowadzona figura Matki Boskiej Fatimskiej. Od tego momentu corocznie, w okresie od maja do października, w każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywają się uroczyste nabożeństwa z procesją fatimską. W tym samym roku wprowadzone zostały relikwie bł. ks. Bronisława Markiewicza założyciela Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła i patrona Rycerstwa św. Michała Archanioła, które to Rycerstwo prężnie działa w naszej wspólnocie. Z czasem pojawiły się potrzeby nowych inwestycji. Wymienione zostały instalacje akustyczne i głośniki dla lepszego odbioru głosu przez wiernych w każdej części świątyni. Aby dotrzeć ze słowem Bożym do jak najszerszej grupy zainteresowanych, zainstalowane zostały profesjonalne kamery do transmisji mszy świętych i nabożeństw na żywo z naszego kościoła. Remontu wymagały również salki katechetyczne znajdujące się w dolnym kościele, które dodatkowo zostały wyposażone w sprzęt multimedialny.

W roku 2017 powstało Publiczne Przedszkole Parafialne im. św. Jana Pawła II, które poświęcił ks. Biskup Ordynariusz Roman Pindel. Na początku liczyło dwa, a obecnie trzy oddziały i daje pracę 15 osobom. Wymiany na nowe wymagały organy kościelne. I znów dzięki zabiegom ks. Proboszcza i ofiarności parafian cieszyliśmy się nowymi organami na miarę XXI wieku. Wkrótce pojawiła się potrzeba renowacji ławek kościelnych, a została zrealizowana przez profesjonalnych stolarzy, którzy dodatkowo wykonali kilka nowych ławek w tym samym stylu. Została dokonana renowacja tabernakulum. Kościół wzbogacił się o dwa ważne wizerunki: św. Jana Pawła II wykonanego przez Helenę Kuczman-Staniek oraz Matki Boskiej Częstochowskiej ręki Leopolda Kubicy. W 2019 roku do naszej świątyni przybyły dwie relikwie: relikwie Krzyża Świętego oraz relikwie św. Joanny Beretty Molli patronki lekarzy, małżeństw, dzieci poczętych, rodzin, matek w stanie błogosławionym i Akcji Katolickiej.

W tak pięknej naszej świątyni spotykamy się na niedzielnych Eucharystiach, by uwielbiać naszego Stwórcę wraz z Jego dziełami. Wiele osób z naszej Parafii należy do licznych grup wspólnotowych. Można wspierać modlitwą działalność duszpasterską i polecać Bogu osobiste intencje przez wstawiennictwo Maryi należąc do Żywego Różańca. Osoby mające szczególną misję walki ze złymi duchami gromadzą się w Rycerstwie Św. Michała Archanioła. Celem Rycerstwa jest wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom oraz oddalanie wszelkiego zła i zagrożeń od Polski, Kościoła katolickiego i całego świata. Szczególnie liczna jest grupa osób należąca do Apostolstwa Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Jest to zrzeszenie modlitewne przypominające o pilnej konieczności przygotowania się do spotkania z Bogiem, czcząc szczególnie Matkę Bożą Bolesną i św. Józefa. Regularnie co tydzień spotykają się członkowie Grupy Biblijnej, aby zgłębiać tajemnice Bożego Słowa i odnosić je do własnego życia. Działa również Liturgiczna Służba Rodzin, której członkowie czynnie włączają się w liturgię Mszy św. przez; czytanie komentarzy, czytanie Słowa Bożego, śpiew psalmu responsoryjnego, odczytywanie wezwań modlitwy wiernych, wypowiadanie przeproszeń i dziękczynień, przynoszenie darów ofiarnych. Od wielu lat działa także Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych pod wezwaniem Matki Bożej Pięknej Miłości. Skupia ona osoby szczególnie zainteresowane duchowością Karmelu. Specyficzną rolę w formowaniu postaw chrześcijańskich odgrywa Oaza, do której w odpowiednich grupach wiekowych należą dzieci, młodzież i dorośli, często dorastając przechodzą do następnej grupy wiekowej. Poprzez właściwą dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się kształtować dojrzałych i świadomych chrześcijan. W naszej Parafii istnieje również Wspólnota Pallotyńska, w ramach której członkowie modlą się, rozważają Ewangelię oraz prawdy wiary dotyczące powołania apostolskiego. Działa również Akcja Katolicka i Koło Przyjaciół Radia Maryja. Jak w każdej parafii trudno byłoby się obyć bez ministrantów i lektorów. Służą przy pełnieniu Eucharystii i innych nabożeństw, ale postawę służby starają się przenosić również na życie codzienne. Nie zapominamy w naszej wspólnocie o osobach znajdujących się w trudnym położeniu życiowym potrzebujących pomocy materialnej. Tym w szczególności zajmuje się Grupa Charytatywna współpracując z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także prywatnymi darczyńcami. W podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących spraw duszpasterskich i materialnych Parafii, głosem doradczym wspomaga księdza Proboszcza Rada Parafialna. Wspiera inicjatywy w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, tworzy klimat dla inicjatyw duszpasterskich, wspiera działalność grup parafialnych, inspiruje działalność charytatywną. Jak w każdej parafii również u nas działa Parafialna Rada Ekonomiczna. Pomaga swojemu Proboszczowi w sprawowaniu troski o funkcjonowanie wspólnoty parafialnej w jej gospodarczym wymiarze.

Parafianie w dużej części uczestniczą w mszach świętych w niedzielę i święta, a w tygodniu najliczniej w środy, kiedy czcimy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy.